Gerència

Fisioterapeuta

Fisioterapeuta
Especialista en Punció
Teràpia Invasiva
Neuromodulació

Fisioterapeuta
Especialista en Acupuntura

Executive Director

Account Manager

Creative Director

Accountant

Marketing Manager