Fisioterapeuta
Especialista en Punció
Teràpia Invasiva
Neuromodulació