Fisioterapeuta
Especialista en Pilates
Punció Seca

Fisioterapeuta – Osteòpata D.O.
Estructural, Visceral i Craneal

Fisioterapeuta
Especialista en Punció Seca
Teràpia Invasiva
Neuromodulació