Punció Seca

Ismael Jiménez

Fisioterapeuta

Especialista en Punció Seca, Teràpia Invasiva i Neuromodulació

Núria Mauri

Fisioterapeuta

Especialista en Punció Seca

Clara Ràfols

Fisioterapeuta

Especialista en Punció Seca

Què és la Punció Seca?

La Punció Seca és una tècnica de fisioteràpia invasiva que serveix per tractar punts dolorosos
del múscul (Punts Gallets Miofascials), que es generen a causa de sobrecàrregues, moviments
bruscs, postures mantingudes, etc. Al provocar una compressió manual sobre aquests punts es
reprodueix el que el pacient reconeix com “el seu dolor”.

En què consisteix la Punció Seca?

És una tècnica invasiva ja que fem servir agulles fines d’acupuntura ( de diàmetre inferior a 0,30 mm). S’anomena punció seca ja que no s’injecta ni s’extreu cap substància.

Hem d’introduir l’agulla fins el punt del múscul que genera dolor per estimular-lo mecànicament i provocar Respostes d’Espasme Local (REL), que són contraccions involuntàries de la banda tensa del múscul.

Quin és l’objectiu?

L’objectiu d’aquesta tècnica és disminuir i/o eliminar el dolor del pacient. Pot ser necessària més d’una sessió per aconseguir-ho.
És una tècnica que pot molestar durant la aplicació i pot existir dolor post-punció d’unes 48 hores des de la realització de la tècnica (igual que en qualsevol intervenció que requereixi una punxada). Per aquest motiu s’espaiaran les sessions respectant la recuperació del teixit.

Indicacions de la Punció Seca

Podem tractar mitjançant aquesta tècnica qualsevol patologia o lesió que cursi amb dolor miofascial (dolor provocat per Punts Gallet Miofascials).

Tendinopaties

Lesions musculars esportives

Cervicàlgia, Dorsàlgia o Lumbàlgia

Cefalees Tensionals

En quins casos està contraindicada la Punció Seca?

Tot i ser una tècnica molt efectiva, no sempre és apropiat utilitzar-la. Tot i així existeixen altres tècniques igualment efectives que poden ser utilitzades en els següents casos:

Fòbia a les agulles

Problemes de coagulació sanguínia

Zones amb ferides, tatuatges, taques, etc

Al·lèrgia als metalls

Dones embarassades