Helga Rey

Fisioterapeuta
Especialista en Pilates
Punció Seca

Octavi Rocha

Fisioterapeuta – Osteòpata D.O.
Estructural, Visceral i Craneal

Ismael Jiménez

Fisioterapeuta
Especialista en Punció Seca
Teràpia Invasiva
Neuromodulació

Laura Raya

Fisioterapeuta
Especialista en Acupuntura