Ones de Xoc

Ismael Jimenez

Fisioterapeuta

Octavi Rocha

Fisioterapeuta - Osteòpata D.O

Xavier Luiz

Fisioterapeuta

Núria Mauri

Fisioterapeuta-Punció Seca

Què son les Ones de Xoc?

Les ones de xoc són un tractament molt utilitzat en Fisioteràpia que es basa en l'aplicació d'ones sonores o acústiques d'alta velocitat aplicades en els punts dolorosos i teixits musculoesquelètics en condicions subagudes, subcrónicas o cròniques.
Les ones de xoc resulten efectives en fisioteràpia en el 90% dels casos. Pel que, només en el 10% resulta necessari utilitzar un altre tipus de teràpies. L'aplicació de les ones no es realitza d'una sola vegada, sinó que les sessions es realitzen al llarg de el temps.
 
 
 
 
 

Beneficis de les Ones de Xoc

Les ones de xoc acceleren la recuperació dels teixits lesionats millorant l’aportació sanguínia i l’estructura del col·làgen. Això farà que es restableixin els processos de curació, que en molts casos dels processos crònics, han quedat aturats.

Patologies que podem tractar mitjançant ones de xoc:

  • Tendinosi del manegot dels rotadors.
  • Tendinopatia calcificada.
  • Epicondilitis lateral i medial ( “colze de tenista” i “colze de golfista” ).
  • Tendinitis rotuliana i quadricipital.
  • Fascitis plantar amb o sense esperó calcani.
  • Tendinitis d’Aquil·les

Són doloroses?

La intensitat de dolor varia segons cada pacient, patologia i intensitat de les ones de xoc. També s’ha de tenir en compte el nivell de dolor inicial que presenta el pacient en el seu estat habitual.

S’haurà de triar l’aparell adequat per cadascuna d’elles (alta energia, mitja o baixa) i si l’ona ha de ser lineal o radial.

 

 

 

Benefici 1

Reduir el dolor

Benefici 2

Regeneració tissular

Benefici 3

Accelerar la recuperació

Benefici 4

Tècnica no invasiva