Electròlisi Percutània

Ismael Jimenez

Fisioterapeuta

Especialista en Punció Seca, Teràpia Invasiva i Neuromodulació

Què és l'Electròlisi Percutània?

És una tècnica consistent en una punció i/o vàries amb una agulla d´acupuntura guiada per ecografia on passem una corrent galvànica per destruir el colàgen de mala qualitat i provocar un procés inflamatori de caràcter local buscant una regeneració tissular ( tendó, lligament o múscul ) aquesta vegada amb colàgen de bona qualitat, capaç de suportar el requeriment que se li demani sense cap tipus de clínica dolorosa i provoncat al cos una autorecuperació. Aquesta tècnica també se la coneix com EPI ( electròlis percutània intratisular). 

Indicacions de l'Electròlisi Percutània

Processos degeneratius o crònics del tendó

Fibrosis musculars

Cicatrius fibròtiques

Esquinços crònics

Periostitis de llarga durada

Fascitis plantar

Beneficis de l'Electròlisi Percutània

El protocol d´actuació serà una primera visita on s´explorarà al pacient, se li diagnosticarà la patologia i es veurà si ecogràficament té una zona que es pugui tractar. Si acompleix aquests requisits se li informarà de la tècnica i de les seves contraindicacions i es planificaran les sessions de tractament en funció de la seva patologia (de 3 a 5 sessions).

Tant la primera visita com les visites de teràpia amb electrolisi tenen el mateix cost.

La primera visita tindrà una durada de 45 minuts i les visites de teràpia seran d´una durada de 30 minuts.