Fibrolisis Instrumental

Octavi Rocha

Fisioterapeuta - Osteòpata D.O

Ismael Jimenez

Fisioterapeuta
Tècniques invasives

Xavier Luiz

Fisioterapeuta

Núria Mauri

Fisioterapeuta-Punció Seca

Què és la Fibrolisis Instrumental?

La técnica fibrolisis instrumental (ganxos), és un métode que es va desenvolupar després de la II Guerra Mundial, quan es van veure les limitacions de la terápia manual sobre els teixits tous.

Beneficis de la Fibrolisis Instrumental

A dia d’avui, es considera la técnica indicada per tractar dolors mecànics de l’aparell locomotor, ja que consisteix en eliminar les adheréncies i corpuscles irritatius que es poden trobar a les aponeurosis i/o entre el múscul i l’aponeurosis. En resum, es trequen fibres de teixit conjuntiu (que representa el 60% de la massa corporal) sense traspassar la pell amb l’objectiu de tornar la mobilitat al teixit.

L’efecte més significatiu de la fibrolisis instrumental és l’acció mecánica que té sobre els teixits:

Desfer fibrosis que limitin el moviment dels teixits

Trencar adherències produides per cicatrius i hematomes

Restablir característiques del teixit després d'una inmobilització perllongada

Contraindicacions de la Fibrolisis Instrumental

Mal estat cutani ( infecció de la pell, fongs, herpes, etc.)

Mal estat circulatori (varius, fragilitat capil.lar...)

Medicació anticoagulant actual

Proximitat d'un procés inflamatori