Neuromodulació

Ismael Jiménez

Fisioterapeuta

Especialista en fisioteràpia invasiva

Què és la neuromodulació?

La neuromodulació és una tècnica invasiva, segura i pràcticament indolora que mitjançant una corrent elèctrica provoca una estimulació nerviosa aconseguint normalitzar          l´activitat neuronal. 

Consisteix en punxar amb una agulla molt fina i aplicar una corrent tipus TNS de baixa freqüència aprop del nervi diana per reestablir el bon funcionament del nervi perifèric sempre utilitzant un ecògraf per guiar l´agulla.

Aconseguim una disminució del dolor i una millora de la funciño neurològica

 

Beneficis de la Neuromodulació

Es una tècnica segura, ecoguiada i amb una evidència cientíca constrastada aplicada per fisioterapeutes experts en neuromodulació i ecografies indicada per a tendinopaties, ruptures musculars, atrapaments nerviosos, dolor crònic i  inestabilitats articular.

La neuromodulació es pot aplicar a tot tipus de pacients beneficiant-se de la seva ràpida recuperació. Tots els tractaments al nostre centre CRF vilanova es realitzen amb un ecògraf d’alta gamma de la marca General Electric per obtenir uns resultats satisfactoris. A CRF realitzem els tractaments de manera personalitzada per a les diferents patologies depenent de cada cas, prèviament es realitza una història clínica per detectar les deficiències o necessitats de cada pacient.

Benefici 1

Disminució del dolor

Benefici 2

Reestablir la funció del sistema nerviós

Benefici 3

Millorar la funció neuromuscular i el control motor

Benefici 4

Millorar els patrons de reclutament muscular